Restrukturyzacja

Celem każdego postępowania restukturyzacyjnego jest uniknięcia ogłoszenia upadłości dłużnika i zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika.

 

Prawo restukturyzacyjne przewiduje cztery tryby postępowania restrukturyzacyjnego:

Wybór właściwego trybu uzależniony jest od indywidualnej sytuacji dłużnika.

 

Wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, przy spełnieniu określonych wymogów, może ochronić majątek dłużnika przed egzekucją.

W trakcie postępowania nadzorca układu lub nadzorca sądowy sporządza listę umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika. Umowy te, co do zasady, nie mogą zostać wypowiedziane.

Najprostszą z form postępowania restrukturyzacyjnego jest postępowanie o zatwierdzenie układu. Przy tej formie restrukturyzacji niezbędne jest zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjny.

Daria Dampc-Dowbór, będąca jednocześnie radcą prawnym i doradcą restukturyzacyjnym, świadczy usługi związane między innymi z:

W zakresie postępowania restrukturyzacyjnego pomagamy i reprezentujemy:

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu.