Daria Dampc-Dowbór

radca prawny | doradca restrukturyzacyjny

Radca prawny wpisana na listę radców prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku, pod numerem GD/GD/2988.

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, na podstawie licencji wydanej przez Ministra Sprawiedliwości, numer 1484. Licencja doradcy restukturyzacyjnego uprawnia m.in. do wykonywania czynności syndyka w postępowaniu upadłościowy oraz nadzorcy i zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Syndyk w postępowaniach upadłościowych. 

Wpisana na listę biegłych sądowych między innymi  z zakresu ekonomii ekonomii (analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, badanie sprawozdań finansowych i daty powstania odpowiedzialności członków zarządu) oraz wyceny przedsiębiorstw, w tym ocenę stanu przedsiębiorstwa dla celów postępowań restrukturyzacyjnych. 

Wyróżnia się specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa upadłościowego, którą kieruje zarówno do przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Dysponuje doświadczeniem zawodowym w postępowaniach upadłościowych zarówno od strony wierzycielskiej, jak i od strony podmiotów i osób dotkniętych niewypłacalnością.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych.

Zajmuję się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, z naciskiem na sprawną windykację wierzytelności zarówno na etapie przedsądowym, jak i w postępowaniu sądowym, a także w postępowaniu egzekucyjnym. Łącznie była zaangażowana w prowadzenie kilkaset spraw windykacyjnych.

Uczestniczyła w prowadzeniu ponad 500 spraw związanych z dochodzeniem odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych.

W latach 2013-2018 zarządzała spółką kapitałową.

Obecnie również radca prawny oraz koordynator radców prawnych w spółce zajmującej się dochodzeniem roszczeń od zakładów ubezpieczeń.

Prowadzi wykłady na uczelni wyższej z zakresu prawa gospodarczego oraz zajęcia ćwiczeniowe z zakresu Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z aplikantami, przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

Swoją wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym dzieli się na łamach bloga Mecenas od upadłości  oraz Wierzyciel w upadłości i restrukturyzacji.

Prywatnie mama, żona. Miłośniczka małych i dużych podróży. Amatorsko pasjonatka fotografii.

Wykształcenie

Okręgowa Izba Radców Prawnych
Radca prawny

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Studia podyplomowe – Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa, 2020

Uniwersytet Gdański
Magister prawa, 2012

Uprawnienia

Radca prawny
GD/GD/2988

Doradca restrukturyzacyjny
licencja 1484 przyznana przez Ministra Sprawiedliwości

Członkostwo

Okręgowa Izba Radców Prawnych
Radca prawny
Delegat na zgromadzenie ogólne Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych
Członek zwyczajny

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu.