Blog

Prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne

Restrukturyzacyjna firmy

Przedsiębiorstwa zagrożone niewypłacalnością lub takie, które już popadły w stan niewypłacalności mogą skorzystać z restrukturyzacji w dostosowanej do swoich potrzeb procedurze. Prawo restrukturyzacyjne przewiduje następujące formy restrukturyzacji:

Postępowanie o zatwierdzenie układu

W zmienionej formie funkcjonuje od 1 grudnia 2021 r. Postępowanie o zatwierdzenie układu – w skrócie PZU przeznaczone jest głównie dla podmiotów, które znajdują się w początkowej fazie kryzysu finansowego przedsiębiorstwa. Pozwala na stosunkowo szybkie, mało sformalizowane i stosunkowo mało kosztowne otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Odpowiedzialność zarządu za długi spółki

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najczęściej wybieranych form prowadzenia biznesu. Przekłada się to również na statystyki z wiązane z liczbą ogłaszanych upadłości podmiotów gospodarczy. Upadłość sp. z o.o. zdecydowanie przoduje wśród upadłości ogłaszanych wobec podmiotów gospodarczych.

Układ konsumencki - e-book

Zawarcie układu konsumenckiego umożliwia zachowanie majątku dłużnika, np. nieruchomości zamieszkiwanej przez dłużnika. Ponadto, dzięki zawarciu układu z wierzycielami, dłużnik ma wpływ na decyzję o miesięcznym poziomie zaspokojenia wierzyciela, bez zajęcia wynagrodzenia, rachunków bankowych itd. Zgoda na zawarcie układu nie musi być wyrażona przez wszystkich wierzycieli. Wymagana jest jednak zgoda większości z nich.

Roczne sprawozdanie upadłego

W okresie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli upadły nie może dokonywać czynności prawnych, dotyczących jego majątku, które mogłyby pogorszyć jego sytuację majątkową.

Upadłość czy układ konsumencki

Zapraszam do lektury artykułu „Upadłość konsumencka – czy mogę uratować swoją nieruchomość?” na łamach portalu Trójmiasto.pl

Wsparcie w upadłości

Serdecznie zapraszam Cię do dołączenia do grupy utworzonej na platformie Facebook – Wsparcie w upadłości. Założyłam grupę w celu dzielenia się swoim doświadczeniem, przekazywania i uzyskiwania informacji na temat aktualnych regulacji prawnych związanych z upadłością oraz udzielania wzajemnej pomocy w procesie upadłości.

Upadłość a małżeństwo

Wpis skierowany jest do: osób fizycznych, które ogłaszają swoją upadłości prowadząc działalność gospodarczą, tzn. upadłość gospodarcza jednoosobowej działalności, osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, tzw. upadłość konsumencka.

Upadłość a mieszkanie

Jeśli posiadasz mieszkanie lub dom, w którym zamieszkujesz sam lub wraz z bliskimi Ci osobami, zapewne zastanawiasz co stanie się z Twoją nieruchomością w upadłości. Zapewne zastawiasz się również, gdzie zamieszkasz i czy będziesz miał środki, aby opłacić np. czynsz najmu nowego lokum.

Upadłość firmy jednoosobowej a oddłużenie

Czy jako osoba prowadząca działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej mogę liczyć na oddłużenie w upadłości? Nawet jeśli zdecyduje się na ścieżkę upadłości gospodarczej? Czy w upadłości gospodarczej pozostałe po postępowaniu upadłościowym zobowiązania będą umorzone jak zobowiązania np. sp. z o.o.?

Umorzenie zobowiązań upadłemu przedsiębiorcy

Z dzisiejszego wpisu dowiesz się o chyba najważniejszej kwestii dla osób, które postanowiły ogłosić swoją upadłość. Jeśli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą i ogłoszono Twoją upadłość musisz pamiętaj o bardzo istotnym terminie. Masz 30 dni na złożenie wniosku o umorzenie Twoich zobowiązań, pozostałych już po przeprowadzeniu i zakończeniu postępowania upadłościowego.

Upadłość przedsiębiorcy

Upadłość przedsiębiorcy potocznie nazywana jest również upadłością gospodarczą. Aby mówić o upadłości przedsiębiorcy musisz znać odpowiedź na pytania: Kim jest przedsiębiorca? Czy jest różnica pomiędzy upadłością przedsiębiorcy i konsumenta? Czy w upadłości w ogóle stosuje się takie rozróżnienie?

Plan spłaty wierzycieli

Tylko w wyjątkowych przypadkach Sąd może całkowicie umorzyć Twoje zadłużenie, bez zobowiązania do jakichkolwiek spłat. Upadłość konsumencka ma, co do zasady, ustalić: komu, w jakiej wysokości, w jakich terminach będziesz zobowiązany spłacić swoje zadłużenie. Ustalając wysokość spłat oraz terminy, Sąd weźmie pod uwagę, m.in., jakie masz możliwości zarobkowe, jakie są koszty utrzymania Twoje rodziny. Czy plan spłaty to jedyna możliwa droga przy upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka krok po kroku

Dzisiaj chcę przedstawić Ci schemat przebiegu postępowania upadłościowego osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej, czyli schemat tzw. upadłości konsumenckiej. Mówiąc inaczej: upadłość konsumencka krok po kroku. Przed lekturą schematu muszę Cię uprzedzić, że przygotowana przeze mnie grafika Upadłość konsumencka krok po kroku, to TYLKO i AŻ jedynie schemat.

Upadłość konsumencka – czego Sąd nie umorzy?

Przyznam, że niejednokrotnie zadziwiają mnie szumne obietnice bijące z bilboardów reklamowych w stylu: Upadłość konsumencka – całkowite oddłużenie. Mam poczucie, że jest to bardzo niebezpieczna obietnica składana wobec osób zmagających się z problemami finansowymi. Owszem są sytuacje, że można całkowicie umorzyć zobowiązania upadłego.

Krajowy Rejestr Zadłużonych

Rozpoczął swoje funkcjonowanie Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ). Rejestr KRZ jest ogólnodostępny oraz jawny. Korzystanie z niego jest nieodpłatne. Rejestr to narzędzie teleinformatyczne, które prowadzi Minister Sprawiedliwości. Na przestrzeni kilku ostatnich lat jego nazwa oraz funkcja jaką ma pełnić ulegała zmianie. Co musisz wiedzieć o Krajowym Rejestrze Zadłużonych?

Pismo do komornika - wzór

Jak już pisałam w jednym z poprzednich wpisów, osoby zamierzające skorzystać z procesu jakim jest ogłoszenie ich upadłości mierzą się z dużym problemem dokładnego kreślenia zakresu swojego zadłużenia.

Pismo do wierzyciela

Jednym z największych problemów, z którym muszą mierzyć się osoby, które decydują się na złożenie wniosku o upadłość jest precyzyjne ustalenie wysokości zadłużenia. Wniosek o ogłoszenie upadłości musi zawierać, między innymi, spis wierzycieli.

Sąd upadłościowy - lista

Obecnie w Polsce mamy 30 sądów upadłościowych. Poniżej przedstawiam Ci listę wszystkich sądów upadłościowych w Polsce, wraz ze wskazaniem właściwego wydziału.

Sąd upadłościowy

Od 1 grudnia 2021 roku, poza nielicznymi wyjątkami, zarówno wniosek o ogłoszenie upadłości gospodarczej, jak i wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy złożyć za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Upadłość konsumencka - niezbędne dokumenty

Niemal podczas każdej rozmowy z klientem, który rozważał lub podjął już decyzję o ogłoszeniu swojej upadłości, pojawiały się następujące pytania: Jakie będzie potrzebowali informacje? Jakie są niezbędne dane do złożenia wniosku o upadłość? Jakich dokumentów potrzebujemy?

Upadłość działalności gospodarczej

Zgodnie z danymi zawartymi na stronie Głównego Urzędu Statystycznego w III kwartale 2021 r., spośród wszystkich ogłoszonych upadłości z sektora przedsiębiorstw, aż 18,99% stanowiły upadłości osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Przykładowe uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką

Przyjmijmy, że chcesz złożyć do sądu upadłościowego w Gdańsku, a może do sądu upadłościowego w Elblągu wniosek o ogłoszenie Twojej upadłości. Złożenie wniosku lub chęć złożenia wniosku poprzedziłeś analizą przesłanek do ogłoszenia upadłości. Na co liczysz?

Przesłanki do ogłoszenia upadłości

Skoro tu trafiłeś to zapewne zastanawiasz się jakie należy spełnić przesłanki, aby sąd ogłosił Twoją upadłość i ostatecznie uwolnił Cię od części lub całości Twojego zadłużenia.

Upadłość konsumencka dla przedsiębiorcy?

Czy przedsiębiorca może ogłosić upadłość i skorzystać z ścieżki jej prowadzenia jak osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, tzw. upadłość konsumencka? Co do zasady odpowiedź brzmi NIE. Czytaj dalej…

Mecenas od upadłości

Posiadam również licencje doradcy restrukturyzacyjnego. Jako osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego mogę wykonywać między innymi czynności doradztwa restrukturyzacyjnego oraz syndyka.

Doradca Restrukturyzacyjny

Szanowni Państwo, niezmiernie miło mi poinformować, iż zostałam wpisana na listę doradców restrukturyzacyjnych.

Doradca Restrukturyzacyjny – Potwierdzenie Umiejętności

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że zdałam egzamin dla osób ubiegających się o wydanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego.

Darmowy E-Book – Zgłoszenie Wierzytelności W Postępowaniu Upadłościowym

Szanowny Czytelniku 🙂 Możesz uzyskać dostęp do darmowego e-booka pt. „Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym”.

Odpowiedzialność Solidarna Zarządu Spółki Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Za Zobowiązania Spółki A COVID-19

Od wprowadzenia stanu epidemii w Polsce minęło już 54 dni (na dzień 8 maja 2020 r.). Z powodu ograniczeń wymuszonych panującym w Polsce i na całym świecie stanem, wielu przedsiębiorców boryka się z problemami finansowymi. Walczą o przetrwanie swoje oraz swoich pracowników.

Upadłość Dłużnika A Inne Postępowania Sądowe

W tym wpisie chcę poruszyć temat wpływu ogłoszenia upadłości Twojego dłużnika na postępowania sądowe.

Małżonek Upadłego

Zawierając związek małżeński nastrajamy się pozytywnie. Nasz umysł i serce przepełnione jest szczęściem, radością i nadzieją na piękną przyszłość. Poza nielicznymi przypadkami (😉) ślub to wydarzenie podniosłe, miłe i przyjemne.

Restrukturyzacja Lekiem Dla Przedsiębiorców Na Koronawirusa (COVID-19)?

Tarcza antykryzysowa 2.0. zakwalifikowała rozpatrzenie wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego jako sprawę pilną – na dzień 14 kwietnia 2020 r. ustawa oczekuje na zatwierdzenie przez Senat. Co to oznacza?

Koronawirus (COVID-19) A Bieg Terminu Do Zgłoszenia Roszczeń W Postępowaniu Upadłościowym

O znaczeniu zachowania terminu zgłoszenia wierzytelności pisałam szerzej tutaj.

Ogłoszenie Upadłości Dłużnika – Co To Oznacza Dla Wierzyciela?

Skoro tu trafiłeś, to zakładam że jesteś wierzycielem. Wierzycielem którego roszczenie wobec dłużnika jest wymagalne i niezaspokojone.

Czy Zgłoszenie Roszczeń W Postępowaniu Upadłościowym Ma Wpływ Na Przedawnienie Roszczeń?

Tak, ma wpływ. W tym wpisie wytłumaczę Ci jaki wpływ ma zgłoszenie roszczeń w postępowaniu upadłościowym na bieg terminu przedawnienia.

ELEKTROMONTAŻ GDAŃSK Spółka Akcyjna W Upadłości

Ważna informacja dla wierzycieli Elektromontaż Gdańsk spółka akcyjna w upadłości (KRS: 0000115362).

Komu Zgłosić Wierzytelność W Postępowaniu Upadłościowym Konsumenta Po 24 Marca 2020 Roku?

W dniu 24 marca 2020 r. wchodzi w życie szereg zmian w ustawie prawo upadłościowe. Główne zmiany, a raczej najszerzej komentowane zmiany, dotyczącą tzw. upadłości konsumenckiej.

Kto Może Złożyć Wniosek O Wszczęcie Postępowania Restrukturyzacyjnego?

Co do zasady, postępowanie restrukturyzacyjne wszczyna się na wniosek restrukturyzacyjny złożony przez dłużnika.

Niewypłacalność Dłużnika – Pytania I Odpowiedzi

Jeśli chciałabym odpowiedzieć jednym zdaniem, to powiedziałabym, że dłużnikiem niewypłacalnym jest dłużnik, który utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Kto Może Się Zrestrukturyzować?

W poprzednim wpisie wprowadziłam Cię w temat celu postępowania restrukturyzacyjnego. Obiecałam Ci, że w kolejnych wpisach szerzej opiszę poruszone w nim kwestie.

Czym Jest Restrukturyzacja Przedsiębiorstwa?

A tak właściwie, precyzyjnie (czyt. prawniczo 😉 ) pytanie powinno brzmieć: jakie są cele postępowania restrukturyzacyjnego?
Aktualności

Życzenia Noworoczne

Mijający rok był bardzo intensywny zarówno pod względem zawodowym, jak i osobistym. Już dziś wiem, że przyszły nie będzie należał do spokojniejszych. Wiosną zapraszamy do

Czytaj dalej