Przedsiębiorcy

Świadczymy kompleksową pomoc prawną dla przedsiębiorców.

Oferujemy obsługę przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą m. in. w formie spółek prawa handlowego (spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka partnerska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna), przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub w formie spółki cywilnej.

Pomoc prawna, którą oferuje nasza kancelaria obejmuje między innymi:

➡ windykację należności na etapie przedsądowych, sądowym oraz egzekucyjnym

➡ obronę przed bezpodstawnymi roszczeniami

➡ zakładanie spółek i reprezentację Klientów w postępowaniach rejestrowych – Krajowy Rejestr Sądowy (w tym wpis spółki do KRS, zmiana danych we wpisie, składanie sprawozdań finansowych, wykreślenie spółki z KRS)

➡ dochodzenie roszczeń od członków zarządów niewypłacalnych spółek (m.in. na podstawie art. 299 kodeksu spółek handlowych)

➡ obronę w sprawach roszczeń kierowanych do członków zarządów niewypłacalnych spółek

➡ reprezentację Klientów we wszelkich innych postępowaniach sądowych i administracyjnych

➡ tworzenie i opiniowanie umów, porozumień, listów intencyjnych oraz wsparcie w trakcie ich negocjowania

➡ sporządzanie opinii prawnych