Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Polityka określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników korzystających z witryny www.dampc-dowbor.pl

 

Zasady ogólne

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Daria Dampc-Dowbór, Kancelaria Radcy Prawnego Daria Dampc-Dowbór, al. Hallera 231/2, 80-502 Gdańsk, NIP: 5882056263
  dalej „Administrator” lub „Kancelaria”.
 2. Użytkownikiem strony jest każda osoba odwiedzająca stronę internetową www.dampc-dowbor.pl
 3. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem mailowym: kancelaria@dampc-dowbor.pl
 4. Dobrowolnie przekazane Kancelarii dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do kontaktu z Państwem oraz do udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularza.

 

Zgoda na przetwarzanie

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu kontaktowym jest wyłącznie dobrowolna.
 2. Użytkownikom strony internetowej www.dampc-dowbor.pl przysługuje prawo do:
  a) dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, oraz aktualizacji treści danych poprzez kontakt z Inspektorem Danych Osobowych działającym w imieniu Administratora Danych Osobowych,
  b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
  c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  d) żądania udostępnienia kopii ich danych osobowych, które są przetwarzane oraz do sprostowania jakichkolwiek nieścisłości. Prośby o udzielenie informacji należy zgłaszać do Inspektora Danych Osobowych działającego w imieniu Administratora Danych Osobowych,
  e) cofnięcia uprzednio wydanej zgodny na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Użytkownik strony chcący poinformować Administratora o zamiarze zmiany danych osobowych lub chęci ich usunięcia powinien skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kancelaria@dampc-dowbor.pl
 4. Zapytania i prośby do Administratora proszę kierować na adres: kancelaria@dampc-dowbor.pl

 

Zakres, cel i sposób przetwarzania danych

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Ustawa), oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika strony www.dampc-dowbor.pl
 3. Przetwarzanie danych następuje w celu:
  a) spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa,
  b) realizacji zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych,
  c) dostosowania strony internetowej Administratora do potrzeb Użytkowników, na potrzeby działań statystycznych i marketingowych Administratora.
 4. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym (imię, nazwisko oraz adres e-mail) są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Użytkownika poprzez formularz kontaktowy na stronie www.dampc-dowbor.pl oraz na potrzeby dalszej korespondencji mailowej prowadzonej z Kancelarią.
 5. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników strony internetowej www.dampc-dowbor.pl , w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów Ustawy, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych za pomocą strony internetowej informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych, oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.
 7. Administrator ma prawo wykorzystywać dane osobowe użytkowników strony internetowej do celów badań rynkowych oraz dla innych celów marketingowych, pod warunkiem uzyskania zgody od użytkowników na wykorzystanie danych do celów wskazanych w niniejszym ustępie.

 

Pliki cookies

W ramach witryny www.dampc-dowbor.pl pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony www.dampc-dowbor.pl korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 2. dostosowania zawartości strony www.dampc-dowbor.pl do preferencji Użytkownika strony,
 3. optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

W ramach witryny www.dampc-dowbor.pl mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 4. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Polityce Prywatności strony internetowej www.dampc-dowbor.pl
 2. Zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia zmienionej Polityki Prywatności na stronie internetowej www.dampc-dowbor.pl