Windykacja sądowa

Nasza kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw windykacyjnym.

Radca prawny Daria Dampc-Dowbór była zaangażowana w prowadzenie łącznie kilkuset spraw windykacyjnych.

Kancelaria prowadzi postępowania mające na celu odzyskanie należności naszych Klientów od ich dłużników. Prowadzimy windykację na etapie przedsądowym/polubownym oraz na etapie postępowania sądowego, a następnie na etapie postępowania egzekucyjnego.

Prowadząc sprawy windykacyjne wybieramy najkorzystniejszy i najbardziej optymalny dla naszego Klienta sposób prowadzenia sprawy.

Windykacja przedsądowa/polubowna obejmuje przede wszystkich właściwe sporządzenie wezwania do zapłaty oraz nadzór nad dokonywaną spłatą przez Dłużnika.

Windykacja sądowa obejmuje przede wszystkim:

➡ współdziałanie z klientem mające na celu sprawne dochodzenie wierzytelności

➡ sporządzenie i skierowanie pozwu do sądu

➡ reprezentowanie Klienta w sądzie

➡ nadzór nad poprawnością toczącego się postępowania

➡ występowanie do Sądu o nadanie tytułowi wykonawczemu klauzuli wykonalności

Naszych klientów reprezentujemy również w postępowaniu egzekucyjnym.