Upadłość i restrukturyzacja

Serdecznie zachęcamy do lektury naszego bloga: wierzyciel-w-upadłości.pl, wierzyciel-w-restrukturyzacji.pl

W zakresie postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego pomagamy i reprezentujemy:

➡ wierzycieli

➡ dłużników

➡ przedsiębiorców

➡ konsumentów

W zakresie postępowania upadłościowego oferujemy usługi:

➡ doradztwa dla wierzycieli upadłych w zakresie prowadzonego postępowania upadłościowego

➡ reprezentowania wierzycieli w trakcie postępowania upadłościowego

➡ dochodzenia roszczeń od członków zarządów niewypłacalnych spółek (m.in. na podstawie art. 299 kodeksu spółek handlowych)

➡ obrony w sprawach roszczeń kierowanych do członków zarządów niewypłacalnych spółek

➡ doradztwa w zakresie przesłanek i zasadności ogłoszenia upadłości

➡ sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy

➡ sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka)

➡ reprezentowania upadłego w zakresie upadłości jego przedsiębiorstwa

➡ reprezentowania upadłego w zakresie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

W zakresie postępowania restrukturyzacyjnego oferujemy usługi:

➡ doradztwa w zakresie przesłanek i zasadności złożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

➡ doradztwa w zakresie wyboru rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego

➡ sporządzenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego