Odszkodowania

Nasza kancelaria posiada bardzo bogate doświadczenie w zakresie dochodzenia odszkodowań od zakładów ubezpieczeń.

Możemy pochwalić się doświadczeniem, na które składa przeszło 500 spraw związanych z dochodzeniem odszkodowania od towarzystw ubezpieczeniowych, zarówno w zakresie odszkodowania z tytułu szkód w pojazdach jak i egzekwowania od zakładów ubezpieczeń zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Sprawy prowadzimy na etapie postępowania sądowego, jak i w początkowej ich fazie – na etapie postępowania likwidacyjnego.

Dochodzimy w imieniu naszych klientów odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy.

Na stałe współpracujemy z rzeczoznawcą z zakresu techniki samochodowej, dzięki czemu zapewniamy kompleksową obsługę poszkodowanym w wypadkach drogowych.